R & D

                 

     

Back

 

 

 

 

 

Utvikling

R&D (Research & Development):

Et kundeorientert og effektivt utviklingsprodukt er et "MUST"

for at vi som bedrift skal kunne beholde våre kunder. Det er tre grunnleggende holdninger som styr vårt arbeide innen R&D.

 

 

Vårt Fokus:

1.  Produktets funksjoner skal ha forankring hos vår kunde og brukeren.

     Dvs. vi skal gi kunden "merverdi".

2.  Finne smarte løsninger på hvordan funksjonene kan skapes gjennom et

     robust og funksjonsriktig produkt.

3.  Skape tekniske og kommersielle løsninger som gjør at vi kan holde lave

     totalkostnader i forhold til den verdien våre produkter og tjenester gir

     kunden.   

 

 

 

 

                   

Copyright © 2002 ELDRIVE NORGE AS
Last modified: mai 29, 2008