Miljø

                 

     

Back

 

 

 

 

 

"Miljøpolicy"

Rent miljø er et prioritert område for oss som for deg. 

 

Vi har 3 fokus når på miljøområder:

1.    Våre produkter skal gi våre kunder en bedre mulighet å bruke elektriske

       kjøretøyer i sine driftsmiljøer.

2.    Våre produkter skal konstrueres på en slik måte at batteriene får så lang

       levetid som mulig. Dette tjener miljøt på.

3.    Våre indre prosesser så som konstruksjon, produksjon og generell drift

       skal preges av høy miljømoral.    

 

 

 

 

 

                   

Copyright © 2002 ELDRIVE NORGE AS
Last modified: mai 29, 2008