Visjon

                 

     

Back

 

 

 

 

 

Vår forretningsidé:

Vår forretningsidé er å utvikle, produsere, levere, og yte service til våre produkter innen området kraft-elektronikk. Vårt kunder er produsenter av batterier og el-trucker og produsenter av andre industrielle likestrøm-systemer.

 

 

Vår visjon:

Vår visjon er at vi skal fremstå som det beste leverandørsvalget hos våre kunder/markedspartnere ved at våre produkter og tjenester er best på funksjonalitet, kvalitet, og at våre systemer gir lavest total livslengdekostnad for brukeren.

 

 

 

Vi skal være et naturlig første-valg for kunder som fokuserer på systemleveranser og lav kostnad på batterisystem.

 

 

                   

Copyright © 2002 ELDRIVE NORGE AS
Last modified: mai 29, 2008